Aktualizacja wzorów dokumentów

Komenda Hufca Wrocław Wschód informuje, że zaktualizowano wzory dokumentów do spraw śródrocznych.
Dokumenty związane z HALiZ oraz KSI zostaną opublikowane do końca kwietnia.

Post Author: