WBO 2017 Projekt 17

[WBO 2017] Projekt 17: Zielona plaża nad Odrą — II etap

Projekt nr 17 dotyczy kolejnego etapu inicjatywy, która została wybrana do realizacji w ramach WBO 2016 („Zielona plaża nad Odrą”).  

Pierwsze etapy naszych planów — już w toku — są finansowane częściowo w ramach projektu wybranego do realizacji w WBO 2016.

Docelowo zamierzamy stworzyć nad zatoką miejsce przyjazne dla wszystkich: mieszkańców, turystów, harcerzy i wodniaków, w tym „zieloną plażę” z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, nabrzeże dla kajaków, a w przyszłości także pochylnię do wodowania łodzi i port dla większych jednostek. Projekt 17 w ramach w WBO 2017 obejmuje kolejne etapy prac.

Metryczka

Kategoria:

projekt rejonowy „duży” (do 750 tys. zł)

Lokalizacja:

zatoka portowa Odry w dzielnicy Dąbie

Szacunkowy kosztorys:

infrastruktura rekreacyjno-sportowa: do 750 000 zł

lokalizacja

Uzasadnienie projektu

Wrocławianie, głosując w ramach WBO 2016, wybrali do realizacji projekt zagospodarowania zdegradowanego obszaru łąk nadodrzańskich nad zatoką w rejonie ulicy Kożuchowskiej na „Zieloną plażę”.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu i przygotowaniu koncepcji projektu wykonawczego okazało się, że planowany budżet w wysokości 250 tysięcy złotych wystarczy jedynie na niwelację terenu, rekultywację zieleni i wykonanie ścieżek.
Do pełnego zagospodarowania niezbędne są jeszcze rewitalizacja nadbrzeża (wraz niewielkimi pomostami pływającymi dla kajaków), zainstalowanie terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, ławek, wiatek itp.

Twórcy projektu postanowili, przy współpracy z Radą Osiedla, poprosić mieszkańców o propozycje obiektów i urządzeń, z jakich chcieliby korzystać, takich jak boiska, place zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, miejsca na ognisko lub grilla itd.

Zachęcamy do obejrzenia galerii wizualizacji.

Zapraszamy również do dzielenia się z nami pomysłami zagospodarowania „Zielonej plaży” — można skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub facebooka albo odwiedzić nas na przystani 🙂

Post Author: