Kurs Metodyczny – Granatowy Szlak

Instruktorzy „Granatowego szlaku” zapraszają na kursy metodyki:
– zuchowej
– harcerskiej

Termin i miejsce:
Kurs odbędzie się w formie 2 biwaków szkoleniowych w Środzie Śląskiej: 31.05-3.06.2018 oraz 8-10.06.2018
Dojazd i powrót uczestników we własnym zakresie.

Koszt:
420 zł dla uczestników z hufców Środa Śląska oraz Wrocław Wschód,
470 zł dla uczestników z pozostałych hufców,
Absolwentom kursów przewodnikowskich “Granatowy szlak” (2016-2018) przysługuje dodatkowa zniżka w kwocie 50 zł

Warunki uczestnictwa w kursie:
– członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego,
– osoby urodzone przed 1 stycznia 2003 r.
– ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia stopnia instruktorskiego,
– posiadanie opłaconych składek,
– uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca,
– przesłanie wypełnionej ankiety, skanu podpisanego oświadczenia uczestnika do 5.05.2018 (oraz rekomendacji komendanta hufca, w przypadku osób spoza hufców Środa Śląska i Wrocław Wschód) – jest to jednoznaczne z zobowiązaniem do wpłaty wpisowego na kurs,
– wpłata wpisowego w terminie do 11.05.2018 (po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs),
– w przypadku osób niepełnoletnich – dostarczenie zgody od rodziców.

Organizatorzy zapewniają:
– program kursu zgodny ze standardami ZHP,
– pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie,
– wyprawkę dla uczestników, w tym koszulkę kursową,
– dostęp do wrzątku,
– niezapomniane wrażenia.

Ilość miejsc ograniczona. Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane przez organizatorów nie później niż 7.05.2018
Aby otrzymać pełny regulamin oraz ankietę zgłoszeniową należy wysłać na adres granatowy.szlak@gmail.com maila zawierającego:
– imię i nazwisko
– hufiec
– telefon kontaktowy
– informacje o ukończonym kursie przewodnikowskim (data, miejsce, organizator)
– wybrana metodyka (zuchowa/harcerska)

https://www.facebook.com/granatowy.szlak/posts/1014468335367896?hc_location=ufi

Post Author: