Skład:

dh. Arkadiusz Zając – komendant klubu

Tel.: 502 125 775
E-mail: sp6zhp@gmail.com

dh. Michał Piotrowski – zastępca komendanta klubu

dh. Piotr Gorczycki – zastępca komendanta klubu