Lp.WydarzenieTerminOdpowiedzialny
1. Wigilia Instruktorska 9 grudnia 2021r. Szczep „Tam i z powrotem”
2. Konferencja Instruktorska 15 stycznia 2022r. Komenda Hufca
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 30 stycznia 2022r. Hufiec
4. Zimak Hufca 7 – 12 luty 2022r. Zespół Programowy .EXE
5.   
6.   
7.