Jednostki

Jednostki naszego Hufca

Jednostka nadrzędna: Chorągiew Dolnośląska.

Hufiec swoją działalnością obejmuje wschodnią część miasta Wrocław oraz gminy Czernica i Siechnice:

W skład wchodzi 15 jednostek organizacyjnych zrzeszających ponad 220 zuchów, harcerzy, wędrowników i kadry.

Nasi drużynowi:
22 WDSH „Sihollile” – Maja Florczak 535 202 515
32 WDH „Ekisana” – pwd. Kamila Bizacka – 665 178 064
22 WGZ „Avenura” – pwd. Teresa Sembratowicz – 518 055 792
96 WrWDH – Szymon Grabski
WWKA”Kelpie” – pwd. Karolina Buczaniewicz – 698 769 604
37 WDH „Horyzont” – pwd. Hubert Głuch – 606 101 119
38 WDS „Target” – pwd. Martyna Wiktorska – 691 028 833
36 WDS „Zwiadowcy” – pwd Grzegorz Krzemiński – 532 460 860
46 WDH „Arda” – Karolina Sekuła – 794 700 099
39 WDH „Agat” – pwd. Daria Osipczuk – 693 646 436
22 PWDH „Silwa” – Luiza Galant – 512 677 970

35 PGZ „Śmiechołaki” – Wojciech Wilczyński – 797 232 127