Jednostki

Jednostka nadrzędna: Chorągiew Dolnośląska.

Hufiec swoją działalnością obejmuje gminę Czernica oraz wrocławskie osiedla:

W skład wchodzi 14 jednostek organizacyjnych zrzeszających ponad 200 zuchów, harcerzy, wędrowników i kadry.