Hufiec ZHP Wrocław Wschód

Harcerski Ośrodek Wodny „Stanica”
ul. Kożuchowska 13
51-631 Wrocław
E-mail: wroclawwschod@zhp.pl
Numer Konta Główny:
51 1750 0012 0000 0000 3253 5119

Komendant hufca

phm. Wojciech Pospolita

Tel.: 537 651 824
E-mail: wojciech.pospolita@zhp.net.pl

Skarbnik hufca

pwd. Małgorzata Błaszczyk

Tel.: +48 781 244 236
E-mail: malgorzata.blaszczyk@zhp.net.pl

Komendant Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”

phm. Rafał Rumianowski

Tel.:
E-mail: rafal.rumianowski@zhp.net.pl

Hufcowa Komisja Rewizyjna

pwd. Filip Markos

Przewodniczący HKR

Tel.: +48 506 442 417
E-mail: filip.markos@zhp.net.pl

Biuro hufca

Tel.:
E-mail: wroclawwschod@zhp.pl

Kontakt w sprawie systemu ewidencji ZHP

pwd. Filip Markos

Tel: +48 506 442 417
E-mail: filip.markos@zhp.net.pl

Kontakt w sprawie posiedzeń Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Katarzyna Sobieszczańska

Tel.: +48 603 774 141
E-mail: katarzyna.sobieszczanska@zhp.net.pl

Kontakt w sprawie posiedzeń Hufcowej Komisji Stopni Wędrowniczych

phm. Natalia Szyry

Tel.: +48 883 228 154
E-mail: natalia.szyry@zhp.net.pl

Harcerski Klub Łączności „RadioAktywni”

dh. Arkadiusz Zając

Tel.: +48 502 125 775
E-mail: sp6zhp@gmail.com

Zespół Promocji i Komunikacji Hufca

HO Paweł Piech

Tel.: 881 209 538
E-mail: pawel.piech@zhp.net.pl

Numery Kont Bankowych Naszych Środowisk::

Harcerski Ośrodek Wodny
05 1750 0012 0000 0000 3270 7734

„Ekisana” i „Pegaz”
55 1750 0012 0000 0000 3531 1769

„96”
30 1750 0012 0000 0000 3270 7769

WSH „Tam i z powrotem”
30 1750 0012 0000 0000 3531 1637

WZD „Paradoks”
55 1750 0012 0000 0000 3531 1866

Drużyna harcerska i gromada zuchowa działająca w Siechnicach
77 1750 0012 0000 0000 3531 1955