DLA KOMENDANTÓW OBOZÓW

FORMULARZE:
W tej sekcji znajdować się będą formularze, służące do komunikacji i przesyłania danych do dokumentów koniecznych do wystawienia przez Komendę Obozu:

  1. Zgłoszenie wstępne: ZGŁOSZENIE <- uzupełniony, zostanie automatycznie przesłany do Komendy Hufca.
  2. Wychowawcy- zwolnienie z opłaty w KRK: FORMULARZ <- tędy wychowawcy i komendanci placówek powinni przekazać swoje dane personalne celem otrzymania zaświadczenia zwalniającego z opłaty pobieranej przy wystawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

WZORY DOKUMENTÓW
W tej sekcji dodane zostaną wzory dokumentów. Należy je pobrać, uzupełnić i wstawić na dysk OneDrive do udostępnionego przez Komendę Hufca folderu.
Po skompletowaniu całości dokumentów zostanie wyznaczony termin spotkania Kadry obozu z Komendą Hufca w celu złożenia podpisów na dokumentach.