Betlejemskie Światło coraz dalej..


Dziś instruktorki z naszego hufca przekazały Betlejemskie Światło Pokoju Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 🌠 Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozpowszechnienia symbolu pokoju we Wrocławiu.


Opublikowano

w