PROGRAM WYCHOWANIA WODNEGO w ZHP dla każdego!

Rozmowa : „PROGRAM WYCHOWANIA WODNEGO w ZHP”

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP opracował zestaw sprawności i stopni dla harcerzy zainteresowanych rozwojem zainteresowań związanych z wodą. W skrócie nazwaliśmy je stopnie i sprawności wodniackie, choć nie są one przeznaczone jedynie dla członków harcerskich drużyn wodnych. Wprost przeciwnie, należy podkreślić, że proponowane stopnie i sprawności mogą zdobywać wszyscy członkowie ZHP, w tym zuchy. Stopnie i sprawności wodniackie to główna część Programu Wychowania Wodnego ZHP.

Program został pilotażowo wprowadzony do ZHP we wrześniu 2016r. Jednocześnie Wydział Wychowania Wodnego oprócz monitoringu stopni i sprawności rozpocznie prace nad pozostałymi elementami Programu Wychowania Wodnego ZHP.”

źródło: http://www.cwm.edu.pl/pww

Z pytaniami o wdrożenie programu w naszym Hufcu zwróciliśmy się do Komandora WZD „Stanica”, a jednocześnie Retmana Hufca pwd. Konrada Krakowiaka.

pwd. Konrad Krakowiak

Co Druh może nam powiedzieć na temat Programu Wychowania Wodnego ZHP?

Program jest wynikiem pracy Wydziału Wychowania Wodnego ZHP nad wprowadzeniem narzędzia do pracy w specjalności wodnej, które wsparłoby działania podejmowane przez instruktorów tej specjalności. W oparciu o dobrze znaną harcerzom formę stopni i sprawności podjęta została próba ukierunkowania szkoleń w kraju na podobny poziom wiedzy. Po burzliwych dyskusjach przeprowadzonych w trakcie Konferencji w Chorzowie w marcu 2016 roku i Odprawie Pilotów Chorągwi na pokładzie s/y Zawisza Czarny w październiku 2016 roku przygotowano szeroką, bo obejmującą aż sześć specjalizacji, propozycję programową.

W jaki sposób Program Wychowania Wodnego ZHP zostanie w tym roku wprowadzony do pracy jednostek Hufca?

Po dyskusjach przeprowadzonych w gronie naszych instruktorów doszliśmy do wniosku,
że konieczne będzie powołanie małego zespołu, który przeanalizuje program. Ze względu na szeroką ofertę proponowaną przez program, wiemy już iż prace tego zespołu skupią się przede wszystkim na specjalności żeglarskiej i motorowodnej, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród naszych jednostek.

Czy to oznacza, że planowana jest modyfikacja programu?

Tak. Program jest szeroko rozbudowany, a jednocześnie postawiono w nim na pewną uniwersalność. Chcemy dostosować to narzędzie do panujących w naszym środowisku warunków, aby osiągnięcie kolejnego stopnia specjalizacji świadczyło o danym poziomie wyszkolenia harcerza. Należy podkreślić, iż mimo że program jest kierowany także do harcerzy nie realizujących specjalności, wyraźnie widać konieczność nadzoru zdobywania umiejętności przez wyszkolonych instruktorów.

Co ma na myśli Druh mówiąc o „warunkach panujące w naszym środowisku” ?

Przede wszystkim największym wyzwaniem będzie przygotowanie kadry. Nasi ludzie potrafią sobie świetnie radzić za sterem jachtu, jednak widać wyraźnie różnicę między dawnym poziomem wyszkolenia kadr a obecnym. Warto podkreślić, że od momentu gdy powołaliśmy Hufiec do działania i mieliśmy zaledwie paru instruktorów tej specjalności, kadra wyraźnie wzmocniła się i kilkunastu kadrowiczów aspiruje do tego miana.

Jaki jest plan?

Połączymy ze sobą elementy tradycji wodnych naszego środowiska oraz doświadczenie naszych wyszkolonych byłych i obecnych instruktorów, a następnie odniesiemy się do wniosków
z obserwacji, które z obecnymi kadrami drużyn wodnych prowadziliśmy od dwóch lat. Dawniej, gdy funkcjonował podział stopni żeglarskich na cztery poziomy, najczęściej to osoby posiadające II stopień tj. sternika jachtowego kierowały szkoleniem w trakcie zajęć żeglarskich. Ponieważ program wprowadza ponownie coś w rodzaju substytutu tego stopnia postanowiliśmy to wykorzystać. Nasz plan zakłada cykl szkoleń dla kadry, którego efektem będzie wyrównanie umiejętności osób zdających w tym roku egzamin na stopień żeglarza jachtowego oraz tych posiadających już ten stopień do naszych oczekiwań względem tego stopnia, a w drugiej połowie sezonu skupimy się na szkoleniu kadr na ów substytut stopnia sternika jachtowego wliczając w to między innymi rejsy morskie. Osobiście mam przekonanie, że będzie to udana próba przywrócenia „Stanicznego szlifu”.

A jak to odnosi się do programu w drużynach?

Zespół pracuje nad kilkoma konspektami zajęć na okres od początku sezonu do obozu, który dla harcerzy będzie wstępem do programu. Następnie w trakcie obozów Hufca kadry drużyn będą mogły skorzystać z gotowych propozycji gier, szkoleń opartych o realizację sprawności, a więc i programu. Zalecać będziemy, aby kadry planujące wprowadzenie programu, uzyskały najpierw wspomniany już stopień zaawansowany w danej specjalności.

A jeśli któraś z drużyn postanowi realizować jedną z pozostałych specjalizacji: wioślarską, kajakarską, ratowniczą lub nurkową?

Taką drużynę zapraszam na konsultacje przy kawie z Komendą HOW Stanica, pełniącą w naszym Hufcu funkcję Retmanatu.

Kto w naszym Hufcu będzie mógł wziąć udział w programie?

Nasz propozycja, konspekty zajęć i książeczki do spisywania zdobytych sprawności będą dostępne dla każdej drużyny w naszym Hufcu. Opracowane materiały zamierzamy przesłać także do dyspozycji Chorągwi Dolnośląskiej.

Rozmowę przeprowadziło:


Opublikowano

w