Zjazd Nadzwyczajny Hufca 04.11.2021r.

W Harcerskim Ośrodku Wodnym „Stanica” obradował Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Wrocław – Wschód, który miał na celu podsumowanie dorobku hufca i jego władz od ostatniego zjazdu , czyli od maja 2021 roku.

W zjeździe poprowadzonym przez druha Grzegorza Krzemińskiego, wzięło udział 16 delegatów – instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze. Zapoznali się oni ze sprawozdaniem z działalności statutowej komendanta i komendy hufca, podsumowaniem działań kontrolnych komisji rewizyjnej oraz z oceną pracy Hufca ZHP Wrocław – Wschód przygotowanego przez Komendantkę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, a przedstawioną przez jej pełnomocnika ds. zjazdu druha… .

Na podstawie zaprezentowanych dokumentów i opinii uczestnicy zjazdu na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej pwd. Filipa Markosa zgodnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium niemal całemu składowi komendy, tj.: phm. Wojciechowi Pospolicie – komendantowi hufca, phm. Natalii Szyry – zastępczyni komendanta ds. Pracy z Kadrą, pwd. Hubertowi Głuch – zastępcy komendanta ds. Programu, pwd. Małgorzacie Błaszczyk – skarbniczce hufca oraz pwd. Teresie Sembratowicz – Członkini Hufca.


Opublikowano

w