Siechnicka Drużyna Harcerska „Szczerba”

Drużynowy: phm. Grzegorz Dudek
Typ drużyny: koedukacyjna
Wiek: 10-16 lat
Miejsce zbiórek: SP1 Siechnice, ul. Szkolna 4
Termin zbiórek: piątki, 17:00
Kontakt: grzegorz.dudek@zhp.net.pl

SKONTAKTUJ SIĘ:

Działamy od września 2018 roku. Poprzez gry i zabawy dążymy do braterskiej integracji, poznajemy i utrwalamy Prawo Harcerskie, uczymy się samarytanki i pionierki. Dbamy o postawę patriotyczną i staramy się poznawać przyrodę. Dzielimy się swoimi zainteresowaniami.