Siechnicka Gromada Zuchowa „Bractwo Zuchowe”

Drużynowy: phm. Urszula Dudek
Typ drużyny: koedukacyjna
Wiek: 7-10 lat
Miejsce zbiórek: SP1 Siechnice, ul. Szkolna 4
Termin zbiórek: piątki, 17:00
Kontakt: zhpsiechnice@poczta.fm

SKONTAKTUJ SIĘ:

Poprzez zabawę uczymy prawa zuchowego i nie tylko. Celem działania gromady jest nauka piosenek i pląsów, rozwijanie zainteresowania przyrodą, nauka podstaw pionierki i samarytanki, prezentowanie swoich zainteresowań i pasji, krzewienie idei braterstwa wśród zuchów, zachęcanie do samodzielności i zaradności.