Władze

Komenda Hufca

KOMENDANT HUFCA
phm. Wojciech Pospolita
wojciech.pospolita@zhp.net.pl

SKARBNICZKA HUFCA
dh. Joanna Gutt-Krzemińska
joanna.gutt@zhp.net.pl

Z-CZYNI KOMENDANTA ds. programu i metodyk
phm. Alicja Rzechuła
rzechula.alicja@zhp.net.pl

Z-CA KOMENDANTA ds. pracy z kadrą
pwd. Grzegorz Krzemiński
grzegorz.krzeminski@zhp.net.pl

Z-CA KOMENDANTA ds. kwatermistrzowskich i specjalności
pwd. Michał Jałowiecki
michal.jalowiecki@zhp.net.pl

Hufcowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
phm. Irena Dołyk
irena.dolyk@zhp.net.pl

Z-CZYNI PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI
phm. Urszula Żerdzińska
urszula.zerdzinska@zhp.net.pl

SEKRETARZ KOMISJI
phm. Teresa Sembratowicz
teresa.sembratowicz@zhp.net.pl

CZŁONEK KOMISJI
phm. Adam Dacko
adam.dacko@zhp.net.pl