Zespoły i Komisje

Kapituła Stopni Wędrowniczych

PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY
phm. Natalia Szyry
natalia.szyry@zhp.net.pl

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:
phm. Teresa Sembratowicz
phm. Marta Marcinkowska
pwd. Agata Kotulska

Zespół Komunikacji i Promocji

SZEF ZESPOŁU
ćw. Emil Krawczyk
emil.krawczyk@zhp.net.pl