Zespoły i Komisje

Komisja Stopni Instruktorskich

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
hm. Katarzyna Sobieszczańska
katarzyna.sobieszczanska@zhp.net.pl

Z-CZYNI PRZEWODNICZĄCEJ
phm. Irena Dołyk
irena.dolyk@zhp.net.pl

CZŁONKOWIE KOMISJI:
hm. Rafał Ćwikowski
hm. Dariusz Zajączkowski
hm. Martyna Trzaska
phm. Adam Dacko

Kapituła Stopni Wędrowniczych

PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY
phm. Natalia Szyry
natalia.szyry@zhp.net.pl

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:
phm. Teresa Sembratowicz
phm. Marta Marcinkowska
pwd. Agata Kotulska

Zespół Programowy „.EXE”

SZEF ZESPOŁU
pwd. Hubert Głuch
hubert.gluch@zhp.net.pl

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:
pwd. Luiza Galant
pwd. Daria Osipczuk

Zespół Komunikacji i Promocji

ćw. Emil Krawczyk
emil.krawczyk@zhp.net.pl